Kazi Zetu

Wizara ya miundombinu na mawasiliano inajukumu la kuandaa sera, mipango na kanuni za usafiri na miundombinu ya mawasilano pamoja na huduma.

Majukumu makuu ya Wizara ni.

  • Kuaandaa na kusimamia sera, sheria, kanuni na viwango vya usafiri na TEHAMA.
  • Kupanga, kuendeleza na kudumisha miundombinu ya usafiri na mawasiliano.
  • Kuendeleza utafiti katika sekta ya usafiri na TEHAMA.
  • Kuendesha karakana kuu ya Serikali.
  • Kushajihisha mahusiano ya Serikali na taasisi binafsi katika utoaji wa huduma mbalimbali katika huduma za usafiri na mawasiliano.

Aidha, Wizara inaratibu utoaji huduma za mawasiliano ya simu, mawasiliano ya posta, elimu ya hali ya hewa na huduma za usafiri wa anga kupitia mamlaka husika chini ya Wizara ya Mawasiliano Sayansi na Teknolojia na Wizara ya kazi ya jamhuri ya muungano ya Tanzania.