Afisi kuu Pemba.

Afisi inayoshughulikia kazi zote za Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano Zanzibar kwa upande wa Pemba.