Dira Dhamira na Maadili

DIRA

Kuwa taasisi ya uma yenye kuongoza katika kujenga uchumi imara wa Zanzibar kwa kuboresha miundombinu na huduma za usafiri na mawasiliano.

DHAMIRA

Kukuza na kusimamia miundombinu na huduma za usafiri na mawasiliano zenye kukizi mahitaji ya wadau wote kulingana na viwango vya Kitaifa na Kimataifa

MAADILI MAKUU

Utiifu. Uwajibikaji. Kujitolea. Uvumbuzi. Uzalendo. Mashirikiano. Uadilifu. Uwazi.

MALENGO YA WIZARA

  • Kuridhisha wateja katika utoaji wa huduma.
  • Kuhakikisha usalama katika mfumo wa usafiri.
  • Kuhakikisha upatikanaji wa huduma za usafiri zilizobora, endelevu na zenye kuaminika.
  • Kuboresha uwezo wa taasisi katika kutoa huduma kwa ufanisi.
  • Kuhakikisha upatikanaji wa miundombinu ya usafiri na mawasiliano iyobora, salama na yenye kufanyakazi.
  • Kutoa elimu ya maambukizo ya virusi vya ukimwi kwa watumishi na wadau katika sekta ya usafiri na mawasiliano.
  • Kukuza matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano kwa taasisi zote.
  • Kuinginza masuala ya jinsia katika sekta ya usafiri na mawasiliano.