Picha ya kikao cha pamoja Kati ya wadau wa mawasiliano na maafa
Mkurugenzi wa mawasiliano Wizara ya Ujenzi,Mawasiliano na Uchukuzi Dr.Mzee Suleiman Mndewa akifungua kikao cha wadau wa mawasiliano na maafa kilichofanyika wizarani Kisauni
Mbio za mwenge wa Uhuru wilaya ya Kati
Kiongozi wa mwenge akisalimiana na wananchi waliohunduria wakati wa wakimbiza mwenge walipopita kituo cha TEHAMA Tunguu
Mbio za mwenge wa Uhuru wilaya ya Kati
Msimamizi mkuu wa vituo vya TEHAMA Fatma Moh'd Ali akitoa maelezo kwa wakuu wa wakuongoza mwengejinsi wanavyofanya kazi  ndani ya kituo cha TEHAMA kilichopo Tunguu
Ziara ya Mh. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk. Hussein Ali Mwinyi katika jengo jipya la abiria Abeid Amani Karume Terminal lll
Rais wa zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk .Hussein Ali Mwinyi akisalimiana na viongozi mbalimbali wa Serikali na vikosi vya usalama wakati alipotembelea Uwanja wa Abeid Amani Karume Terminal lll
Ziara ya Mh. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk. Hussein Ali Mwinyi katika jengo jipya la abiria Abeid Amani Karume Terminal lll
Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi Mawasiliano na Uchukuzi Amour Hamil Bakari akitoa maelezo kwa Mh. Rais kuhusu ujenzi unavoendelea katika jengo jipya la abiria Terminal lll
Ziara ya Mh. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk. Hussein Ali Mwinyi katika jengo jipya la abiria Abeid Amani Karume Terminal lll
Meneja mradi wa jengo jipya la abiria Terminal lll Yassir D. Coster akitoa ufafanuzi wa kitaalam kwa Mh. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi
Uwasilishaji wa taarifa ya utekelezaji ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi
Kikao cha pamoja baina ya watendaji wa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi na wajumbe wa kamati ya mawasiliano ardhi na nishati
Uwasilishaji wa taarifa ya utekelezaji ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi
Afisa Mipango Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Ali Ismail Kombo akiwasilisha taarifa ya utekelezaji ya Wizara
Ziara ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzinzi, Mawasiliano na Uchukuzi katika jengo la Terminal III
Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Mh Rahma Kassim Ali akizungumza na waandishi wa habari kuelezea juu ya maendeleo na hatuna zilizofikia katika jengo jipya la Terminal III
Ziara ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzinzi, Mawasiliano na Uchukuzi katika jengo la Terminal III
Waziri wa ujenzi mawasiliano na uchukuzi Mh Rahma Kassim Ali akizungumza na waandishi wa habari kuelezea juu ya maendeleo na hatuna zilizofikia katika jengo jipya la Terminal III
Ziara ya Mh. wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kisiwani Pemba kukagua baraba ya Ole - Kengeja
Waziri wa ujenzi mawasiliano na uchukuzi akikagua barabara ya Ole - Kengeja ambayo imepasuka
Ziara ya Mh. wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kisiwani Pemba kukagua baraba ya Ole - Kengeja
Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Mh Rahma Kassim Ali akikagua maeneo ambayo yana kalvati zinazohitaji kushughulikiwa haraka iwezekanavyo kutokana na kuziba kwa michanga.
Ziara ya Mh. wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kisiwani Pemba kukagua baraba ya Ole - Kengeja
Waziri wa ujenzi mawasiliano na uchukuzi Mh Rahma Kassim Ali akipokea maelezo kuhusu barabara kwa mhandisi mkaazi wakala wa barabara Pemba Khamis Masoud

 

IDARA YA UENDESHAJI NA UTUMISHI

Idara ya Uendeshaji na Utumishi inaongozwa na Mkurugenzi endeshaji na Utumishi Ndugu Bimkubwa Abdi Nassib.

MAJUKUMU YA MKURUGENZI UENDESHAJI /UTUMISHI

 • Kutoa huduma za Uongozi wa Rasilimaliwatu na Utawala kwa Wizara husika
 • Kusimamia majukumu ya vitengo vilivyo chini ya Idara
 • Kusimamia masuala ya ajira, mafunzo, kupandishwa vyeo kwa Wafanyakazi wa Wizara
 • Kuhakikisha kuwepo kwa watendaji wa kutosha na wenyesifa na kuweka kumbukumbu za masuala mbalimbali yanayohusu watendaji
 • Kufanya tathmini ya utendaji wa kila Mtumish iwa Wizara na kuandaa ripoti ya hali ya Utumishi kila baada ya muda kwa mujibu wa sheria au maagizo maalum
 • Kuratib masuala Mtambuka yakiwemo Ukimwi, Jinsia, Mabadiliko ya hali ya nchin.k
 • Kutoa huduma za kitaaluma na huduma za manunuzi na uhifadhi wa vifaa kwaajili ya Idara nyengine
 • Kutoa huduma za uhasibu ikiwa ni pamoja na uwekaji wa kumbukumbu za hesabu, mapato na manunuzi, ulipaji wa mishahara, na matayarisho ya mafao ya uzeeni
 • Kuandaa na kusimamia mpango kazi wa Idara
 • Kufanya kazi nyengine kama zitakavyoelekezwa na uongozi wa Wizara kwa mujibu wa sheria na kanuni za kazi

Idara ya Uendeshaji na Utumishi ina vitengo vitatu kama vifuatavyo:-

 1. KITENGO CHA UENDESHAJI

        MAJUKUMU YAKE

 • Kuweka kumbukumbu za matukio muhimu katika sehemu ya kazi
 • Kusaidia kusimamia nidhamu ya Wafanyakazi
 • Kuaiisha matatizo ya Wafanyakazi
 • Kusimamia matumizi na matunzo ya vifa vya Wizara ikiwemo vyombo vya usafiri, magari, mitambo,samani,vifaa vya kuandikiana vifaa vya mawsiliano
 • Kusimamia majego na mali nyengine zisizohamishika
 • Kusimamia shughuli za kiufundi na uendeshaji wa maghala ya Wizara
 • Kufanya kazi zote atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi

 

     2. KITENGO CHA UTUMISHI

       MAJUKUMU YAKE

 • Kutunza kumbukumbu za watumishi wote kulingana na mahalalipo
 • Kukusanya takwimu na kumbukumbu zote zinazohusu mipango ya Watumishi
 • Kusaidia kukadiria idadi ya watumishi wanaohitaji mafunzo
 • Kufanya kazi zote atazopangiwa na mkuu wake wa kazi

 

 1. KITENGO CHA UTUNZAJI KUMBUKUMBU

MAJUKUMU YAKE

 • Kutafuta kumbukumbu /nyaraka/mafaili yanayohitajiwa na wasomaji
 • Kudhibiti upokeaji , uandikishaji wa kumbukumbu/nyaraka
 • Kuchambua, kuorodhesha na kupanga kumbukumbu/nyaraka katika makundi kulingana na nasomohusika (classification and boxing) kwa ajili ya matumizi ya ofisi
 • Kuweka /kupanga kumbukumbu/nyaraka katika renki (file racks /cabinets)katika masjala /vyumba vya kuhifadhia kumbukumbu
 • Kuweka kumbukumbu (barua , nyarakan.k)katika mafaili
 • Kushughulikia maombi ya kumbukumbu / nyaraka kutoka taasisi za Serikali
 • Kufanya kazi nyengine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi

 Aidha idara inasimamia utekelezaji wa kazi za Ofisi ya Wizara na kuhakikisha kuwa rasilimali zote muhimu zinapatikana kwa wakati na wafanyakazi kuendelea kufanya kazi katika mazingira mazuri na ya kuridhisha. Kazi kwa ajili ya ununuzi wa mashine ya ofisi (kompyuta), vifaa vya (stationeries), samani za ofisi, huduma ya malipo ya maji, umeme na mawasiliano ya simu ya ofisi (simu na mtandao). Zaidi ya hayo Idara hii hutoa huduma za usimamizi wa ofisi na kuhakikisha magari yanapata huduma na matengenezo mengine pamoja na kuyapatia mafuta .

MUUNDO WA IDARA YA UTUMISHI

 

Mawasiliano

Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji
P.O.Box 266
ZANZIBAR
TANZANIA

190 FUMBA ROAD
POSTCODE: 71201
ZANZIBAR, TANZANIA

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.